cartells

Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tema: Circ de Nadal

Flyer

Entrada

Roll ups

Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tema: Sales d'estudi en època d'exàmens

Flyer

Client: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tema: Festa de la Infància

Client: Orfeó Lleidatà

Tema: activitats de l'escola de música

Client: Companyia Bool

Tema: Espectacle AVUA

Client: Cirque Pardi (Toulouse)

Tema: Espectacle Borderland

Client: Alex Vilardell

Tema: classes de yoga

Client: Xiula

Tema: espectacle d'animació musical

Client: Casal joves del Coll

Tema: activitats d'estiu

Client: Xiula

Tema: espectacle teatral

Client: Matriu

Tema: Laboratori de democràcia viva

Mariona Tolosa Sisteré © All Rights Reserved